Av200 Av2880faap 1 200 Convair 880 US Federal Luftfahrt Verwaltung Faa N112